LID WORDEN

Zoals elke vereniging heeft ook Raskan leden nodig. Voor slechts € 5 euro per jaar bent u al lid en steunt u de via Felikat bij de FIFe aangesloten Nederlandse rasclub voor Abessijnen en Somali’s.

EXCLUSIEVE VOORDELEN VOOR LEDEN:

  • het opgeven van een nestje voor de kitteninfo
  • het opgeven van een herplaatser voor de herplaatsingsservice
  • het opgeven van een veteraan voor de veteranenhoek
  • het opgeven van uw dekkater voor de dekkaterinfo
  • Felikat-leden worden automatisch Raskan VIP-lid en mogen meestemmen tijdens de jaarlijkse ALV en kunnen zich opgeven voor een bestuursfunctie.

Daarnaast kunnen uw ingezonden stukken en foto’s door de redactie in de nieuwsbrief en/of op de website worden geplaatst. Reden genoeg om Raskan voor dit bijna symbolische bedrag actief te ondersteunen!

HOE KAN IK LID WORDEN?

Maak € 5 over naar rekeningnummer 1473.71.805 t.n.v. Penningmeester Raskan, onder vermelding van:

  • uw naam
  • indien Felikat-lid, uw Felikat lidmaatschapsnummer
  • uw woonplaats
  • uw e-mailadres

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de administratie van Raskan en niet beschikbaar gesteld aan derden.