DISCLAIMER

Raskan kan geen verantwoordelijkheid nemen voor:

- De inhoud van de o.a. op de website gelinkte websites;
- Het kopen van een kitten/kat is een zaak tussen koper en verkoper;
- Alle onder naam gepubliceerde artikelen.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud/vormgeving van de website, de nieuwsbrieven etc., waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen behoren toe aan Raskan en worden uitdrukkelijk voorbehouden. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of in te korten.